Km-duivelKM-Duivel reglement


Het doel van dit reglement is om duidelijkheid te geven in de competitie. Wie de meeste punten verzamelt mag, zich voor het geldende jaar winnaar van de KM Duivel noemen. Een prestigieuze titel die maar één maal per seizoen wordt uitgereikt.
 
Reglement
Alle clubactiviteiten die op de agenda staan leveren punten op. Dit geldt voor toertochten, maar ook voor andere bijeenkomsten die voor alle leden toegankelijk zijn.
Dit houdt in dat naast de zondag- en pensionado’s-ritten ook een weekendje naar de TT in Assen, hemelvaart, een lezing, of een vergadering punten oplevert.
Op de ledenvergadering worden de meetellende bijeenkomsten / ritten bekend gemaakt en de punten toegekend. Dit kunnen ook bijeenkomsten zijn die nog geen datum hebben, bijvoorbeeld een drankje in de Paulus of een lezing die op ons pad komt.
Om het wat spannender te houden wordt aan de zondags- en pensionado’s-ritten een maximum aan punten toegekend. Dit maximum aan punten wordt verdeeld door de aanwezige leden.
Bijvoorbeeld een zondagsroute is goed voor 100 punten. Zijn er 25 leden aanwezig dan levert dit 4 punten per persoon op. Zijn er 5 leden dan levert het 20 punten per persoon op. Hierdoor zal een rit bij slecht weer meer punten opleveren dan bij mooi weer omdat er dan minder deelnemers zijn.
Tijdens de laatste zondagsrit in november wordt de totale telling bekend
gemaakt en is de winnaar bekend.
De punten telling begint ná de laatste zondagsrit in noverber en
 eindigd met de laatste zondagsrit in november
Het blijft natuurlijk zo dat als je overal bij bent je ook wint.
 
Onderstaand de spelregels van deze competitie:
1. De telling wordt bijgehouden door één van de bestuursleden of een
door de bestuursleden aangewezen lid van de vereniging.
2. De kilometerduivel is alleen te winnen door leden van de vereniging.
3. Tussentijdse ritten, anders dan op de agenda benoemd, tellen niet mee.
4. Bij een gelijk aantal punten kijken we op volgorde van
a. Wie heeft er aan de meeste onderdelen meegedaan? Is het dan nog steeds gelijk dan;
b. Stellen we een vergelijkingsvraag.
Diegene die het dichtst bij het juiste getal zit, mag zich dan KM-duivel van het jaar noemen.
 
Prijs:
De prijs wordt toegekend en uitgereikt op de laatste zondagsrit in november. De prijs heeft een waarde van ongeveer € 50,- en wordt niet in een geldbedrag uitgekeerd.
 
Punten toekenning (Vastgesteld op Algemene Leden Vergadering van 18-03-2022).
Zondagsroute 1ste zondag /maand 100 pnt. Gedeeld door deelnemende leden
Pensionado’srit 3de donderdag /maand 50 pnt. Gedeeld door deelnemende leden
Avondrit 2de woensdag /maand (nieuw) 50 pnt. Gedeeld door deelnemende leden
Deelname leden vergadering 10 pnt. 
Hemelvaart 5 pnt./dag
TT Assen 5 pnt. /dag op kwalificatie- en/of racedag, totaal 10 pnt.
Aanwezig bij een lezing 5 pnt. Diverse bijeenkomsten door het jaar in te vullen.
Zomaar gezellige bijeenkomst 2 pnt. Diverse bijeenkomsten door het jaar in te vullen.
Laatste zondagrit November 5 pnt.
 
*Andere ritten of bijeenkomsten die niet onder bovenstaande categorie vallen tellen niet mee voor de KM Duivel